خمام - علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی

مربی و داور رسمی فدراسیون کاراته کشور دارای مدرک تحصیلی لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی دارنده گواهینامه داوری اروپا و داور ملی کشور مسئول سبک کاراته شوتوکان JSKA استان گیلان رئیس هیت کاراته کارگران استان گیلان دارنده عناوین های قهرمانی در سطح استان و کشور و میادین های بین المللی دارنده مقام دوم مسابقات …

چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۲ KHNA16704

  • مربی و داور رسمی فدراسیون کاراته کشور
  • دارای مدرک تحصیلی لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • دارنده گواهینامه داوری اروپا و داور ملی کشور
  • مسئول سبک کاراته شوتوکان JSKA استان گیلان
  • رئیس هیت کاراته کارگران استان گیلان
  • دارنده عناوین های قهرمانی در سطح استان و کشور و میادین های بین المللی
  • دارنده مقام دوم مسابقات جهانی کاراته در کشور اکراین در سال 2008
  • عضو اسبق تیم کاراته اشی مشی، تیم ایران خودرو و تیم دانشگاه آزاد واحد رشت
  • مربی باشگاه فرهنگی ورزشی زنده یاد مصطفی نوروزی

موضوع : ورزشی، دانشنامه
http://khna.ir/16704