خمام - شهرستان خمام

شهرستان خمام

بخش خمام سرانجام پس‌از چند دهه انتظار در جریان اجرای تقسیمات کشوری در مورخ ۱۱ آبان ۹۹ با تصویب هیات دولت به شهرستان تبدیل شد.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸ KHNA87802

بخش خمام سرانجام پس‌از چند دهه انتظار در جریان اجرای تقسیمات کشوری در مورخ ۱۱ آبان ۹۹ با تصویب هیات دولت به شهرستان تبدیل شد.

  • این‌شهرستان از ۲ بخش مرکزی و خمام، ۲ شهر خمام و چوکام، ۴ دهستان و ۴۳ روستا تشکیل شده است.
  • دهستان‌های کته‌سر و چاپارخانه در بخش مرکزی و دهستان‌های اشکیک و فرشکی در بخش چوکام واقع شده‌اند.
  • بر اساس آخرین سرشماری جمعیت خمام ۵۴ هزار و ۸۶۰ نفر است.

موضوع : تقسیمات کشوری، دانشنامه
http://khna.ir/87802