خمام - روستای کلاچاه دوم

روستای کلاچاه دوم

روستای کلاچاه دوم در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87849

روستای کلاچاه دوم در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87849