خمام - روستای پایین‌محله دافچاه

روستای پایین‌محله دافچاه

روستای پایین‌محله دافچاه در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87855

روستای پایین‌محله دافچاه در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87855