خمام - روستای میان‌محله شیجان

روستای میان‌محله شیجان

روستای میان‌محله شیجان در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸ KHNA87816

روستای میان‌محله شیجان در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87816