خمام - روستای مصردشت

روستای مصردشت

روستای مصردشت در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87831

روستای مصردشت در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87831