خمام - روستای فشتکه اول

روستای فشتکه اول

فشتکه اول (روستای ملی حصیر) در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸ KHNA87812

فشتکه اول (روستای ملی حصیر) در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87812