خمام - روستای فتاتو

روستای فتاتو

روستای فتاتو (شامل پایین‌محله و بالامحله) در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸ KHNA87807

روستای فتاتو (شامل پایین‌محله و بالامحله) در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87807