خمام - روستای غلامرضا باغ

روستای غلامرضا باغ

روستای غلامرضا باغ در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸ KHNA87811

روستای غلامرضا باغ در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87811