خمام - روستای دهنه‌سر شیجان

روستای دهنه‌سر شیجان

روستای دهنه‌سر شیجان در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸ KHNA87822

روستای دهنه‌سر شیجان در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87822