خمام - روستای تازه‌آباد صدر

روستای تازه‌آباد صدر

روستای تازه‌آباد صدر در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸ KHNA87806

روستای تازه‌آباد صدر در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87806