خمام - روستای تازه‌آباد خواچکین

روستای تازه‌آباد خواچکین

روستای تازه‌آباد خواچکین در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87833

روستای تازه‌آباد خواچکین در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87833