خمام - روستای بالامحله دافچاه

روستای بالامحله دافچاه

روستای بالامحله دافچاه در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87854

روستای بالامحله دافچاه در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87854