خمام - روستای اشکیک

روستای اشکیک

روستای اشکیک در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87829

روستای اشکیک در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87829