خمام - دکتر علی اکبر صنعتی

دکتر علی اکبر صنعتی

مدارج تحصیلی :  دکترای تخصصی در رشته مــدیریت استراتژیک از دانشگاه دفـــاع ملی ، و احراز رتبه اول دانشگاه در این دوره  فوق لیسانس مهندسی الکترونیک هسته ای از دانشگـــاه تهران ، و احراز رتبه اول دانشگــاه در این دوره  لیسانس مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف ، تهران  دوره های آموزشهای تخصصی …

چهارشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۷ KHNA5852

 • مدارج تحصیلی :
  •  دکترای تخصصی در رشته مــدیریت استراتژیک از دانشگاه دفـــاع ملی ، و احراز رتبه اول دانشگاه در این دوره
  •  فوق لیسانس مهندسی الکترونیک هسته ای از دانشگـــاه تهران ، و احراز رتبه اول دانشگــاه در این دوره
  •  لیسانس مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
 •  دوره های آموزشهای تخصصی :
  • – دوره آموزشی مهندسی سیستمهای سوئیچینگ الکترونیک – شرکت جی تی ئی آمریکا – شیکاگو
  • – دوره آموزشی مدیریت عمومی – سازمان مدیریت صنعتی – تهران
  • – دوره آمـوزشی طراحی و برنامه ریزی شبکه مخـــابراتی روستایی – مـــرکزآمــوزش APT هندوستان دهلی نو
  • – دوره آموزشی مدیریت اسلامی – وزارت پست و تلگراف و تلفن – تهران
  • – دوره آموزشی مدیریت استراتژیک – سازمان مدیریت صنعتی – جزیره کیش
  • – دوره آمــوزشی فن آوری و اطلاعات (IT) ، در مـــوسسه توسعه جــامعه اطلاعـــاتی کـــره (KISDI ) سئول
 • سوابق کاری و سمت ها :
  • – رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
  • – عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران
  • – دبیر مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران
  • – مشاور عالی وزیر پست و تلگراف و تلفن
  • – مشاور عالی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
  • – قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
  • – عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران
  • – معاون مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در حوزه توسعه و مهندسی
  • – مدیر امور توسعه ومهندسی مراکز تلفنی
  • – مدیر امور نصب سیستم های مخابراتی
  • – رئیس اداره کل طرح و نصب مراکز الکترونیک
  • – رئیس اداره طراحی مراکز مخابراتی
  • – کارشناس بررسی های فنی سیستم های مخابراتی
  • – کارشناس پژوهش و تحقیق سیستم های مخابراتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • سوابق تدریس و پژوهش در موسسات علمی و آموزشی :
  • – تدریس دروس مخابراتی و الکترونیکی ( تلفن سوئیچینگ – دیجیتال تکنیک – الکترونیک صنعتی ) در انستیتو تکنولوژی تهران
  • – تدریس درس سوئیچینگ الکترونیک – دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالـدین طوسی
  • – تــــدریس درس سوئیچینگ دیجیتال و دروس دیگر مخـــابراتی – دانشکده مخــابرات و مرکز آموزشی مخابرات
  • – تدریس درس « شبکه های زیر ساخت » در دوره فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی تهران
  • – تدریس درس « شبکه های زیر ساخت » در دوره فوق لیسانس دانشگاه امام حسین
  • – استاد راهنما در پایان نامه هــای دانشجویان دوره های کارشناسی ، کارشنــاسی ارشد و دکترا مربوط به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، دانشکده مخــابرات و دانشگاه عالی دفــاع ملی انجام تحقیقات در پروژه های مختلف مخابراتی نظیر طرح تحقیق استفــاده مضــاعف از خط تلفن مرکز تحقیقات مخابرات ایران
  • – تحقیق و پـــژوهش در مورد کنترل الکترونیکی درجه حــرارت هسته مــرکزی راکتور اتمی ، دانشگاه تهران
  • – تحقیق و پژوهش در مـــورد دیجیتال کردن شبکه های مخابرات – اتحادیه جهـــانی مخابرات (CCITT_ITU )
  • – تحقیق و پـــژوهش در مورد ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه ارتبـاطات در امنیت ملی دانشگاه دفاع ملی – تهران
 • عضویت در مجامع و کمیته ها :
  • – عضو هیئت امناء دانشکده مخابرات
  • – عضو هیئت علمی دانشکده مخابرات
  • – عضویت در شـــورای عالی برنامه ریزی شـــرکت مخــابرات عضو کمیته تخصیص مشاغل شرکت مخابرات ایران
  • – عضویت در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت کابلهای شهید قندی
  • – عضو هیئت مدیره شرکت طرح و توسعه تلفن
  • – عضویت در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت صنایع ارتباطی راه دور ایران
  • – معاونت گروهی مطالعاتی GAS9 ( دیجیتال کــردن شبکه ها ) در اتحادیه جهانی مخـــابرات CCITT_ITU
  • – مسئول کمیته تنظیم سیاستهای توسعه کارخانجات تولید سیستمهای مخابراتی
  • – عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (IAEEE )
  • – عضویت و مسئول هدایت کمیته تدوین سیاستهای آموزشی شرکت مخابرات ایران
  • – عضویت و مسئول هدایت کمیته فن آوری برای تعیین تکنولوژی مخابرات در برنامه سوم توسعه
 • سوابق و فعالیتهای بین المللی و برون مرزی :
  • – شــرکت در اجلاسهای بین المللی نظیر مجامع عمومی CCITT در کشورهای سوئیس – اسپانیا و استرالیا
  • – شرکت در اجلاسهای گروه هـای مطالعـــاتی CCITT نظیر گروههای مطـالعاتی سوئیچینگ و سیگنالینگ ، دیجیتال کردن شبکه ها ، ISDN ، GAS9
  • – شرکت در اجلاسهای بین المللی GSM-MOU مربوط به تدوین مقررات و دستورالعملهای جهــانی شبکه موبایل
  • – شرکت در جلسات برنامه ریزی تنظیم ترافیک جهانی مخابراتی (GTM) مربوط به سازمان جهــانی ماهواره ها
  • – شــــرکت در جلسات برنامه ریزی طرحهای فیبر نوری بین المللی نظیر پروژه های فیبر نــوری
  • فرامرزی فلاک – آسیا و اروپا ….. ( FLAG ، TAE ، … )
  • – شرکت در اجلاس های علمی و تخصصی (Forum ) مـــربوط به ســازمانهای مختلف بین المللی
  • – شــرکت در مذاکرات با شرکتهای آمریکایی در حل و فصل اختلافات قــراردادها با وزارت پست و تلگراف و تلفن در چهار چوب بیانیه الجزایر
  • – شرکت در مذاکرات با شرکت های مختلف طرف قرارداد شرکت مخابرات ایران در کشورهای جهانی و در مقاطع زمانی مختلف
  • – بازدید و بررسی از سیستمها ، شبکه ها و نمایشگاههای جهانی در کشورهای مختلف
 • بخشی از تالیفات:
  • الف – کتابها
  • 1- سیستم استفاده مضاعف از خطوط تلفن – دانشگاه صنعتی شریف ( پایان نامه لیسانس)
  • 2- طراحی و ساخت مولد امواج التراسونیک- دانشگاه تهران ( رساله فوق لیسانس )
  • 3- سیستمهای تلفنی دیجیتال – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران
  • 4- سیستمهای سوئیچینگ الکترونیک – دانشکده مخابرات – PTT – تهران
  • 5- سوئیچینگ الکترونیک – شرکت مخابرات ایران ، تهران
  • 6- راهنمای بکارگیری مراکز آزمایشی دیجیتال – شرکت مخابرات ایران ، تهران
  • 7- ارزیابی اثرات توسعه ارتباطات بر امنیت ملی – دانشگاه عالی دفاع ملی ( رساله دکترا)
  • ب – جزوات
  • 8- جزوه درس تلفن سوئیچینگ – انستیتو تکنولوژی تهران ( الکترونیک) ، تهران
  • 9-جزوه درس تکنیک دیجیتال – انستیتو تکنولوژی تهران ( الکترنیک ) ، تهران
  • 10- جزوه درس الکترونیک صنعتی – انستیتو تکنولوژی تهران ( الکترونیک ) ، تهران
  • ج – مقالات
  • 11- بررسی عوامل ارزیابی مراکز آزمایشی دیجیتال – سمینار وزارت پست و تلگراف و تلفن تهران
  • 12- خطوط کلی مراحل طراحی جامع شبکه های مخابراتی – سمینار سرتاسری شرکت مخابرات
  • ایران – تهران
  • 13- نقش انرژی هسته ای در جهان صنعتی – سمینار دانشگاه ، تهران
  • 14- تجارت الکترونیک – سازمان بازرگانی و حمل و نقل بنیاد ، تهران
  • 15- ارائه مقالات متعدد در زمینه مسائل فنی مخابرات به اجلاسهای متعدد کمیته بین الملل
  • استانداردهای مخابراتی اتحادیه جهانی مخابرات ITU-CCITT
  • 16- تاثیر توسعه ارتبـــاطات بر ارتقاء سطح بهداشت و درمان جامعه ، نشریه پژوهش دانشگاه
  • عالی دفاع ملی
  • 17- خانه های هوشمند،خانه های دل انگیز ،مجله دنیای مخابرات و ارتباطات ، شماره 18
 • مدارج و نشانها :
  • – اعطاء نشان دولتی خدمت و سازندگی به پاس خدمات ایجاد تحول و نوسازی در توسعه شبکه های مخابراتی کشور از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
  • – دریــــافت لوح تقدیر از معاون رئیس جمهور سازمان امـور اداری و استخدامی کشوربه عنوان مدیر نمونه
  • – دریافت لوح تقدیر از مرکز تحقیقات مخابرات ایران به پاس تلاش و همکاری در طرحهای تحقیقاتی شبکه های باند پهن ATM
  • – دریافت لوح تقدیر از معاونت طرح و برنامه وزارت پست و تلگراف و تلفن به خاطر همکاری سازنده در هدایت کمیته تعیین خط مشی تکنولوژی توسعه در برنامه 5 ساله سوم
  • – دریافت لوح تقدیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی به خاطر مودی مالیاتی نمونه در کشور که در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انجام وظیفه می کردم
  • – دریافت لوح تقدیر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان برگزیده جشنواره شهید رجائی در سمت ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

موضوع : علمی، دانشنامه
http://khna.ir/5852