خمام - دکتر امین چمساز

دکتر امین چمساز

دکتر امین چمساز در ۳ تیر ۱۳۰۹ در شهر چناران مشهد متولد شد. دوران ابتدایی را در بخش چناران و نوجوانی را در شهر مشهد گذراند و در دانشگاه تهران، در رشته‌ی پزشکی به تحصیل پرداخت. بر طبق ابلاغ وزارت بهداشت در سال ۱۳۳۲ به بخش خمام آمد و نیز مدتی در بندر کیاشهر فعلی …

جمعه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۲ KHNA1338

دکتر امین چمساز در ۳ تیر ۱۳۰۹ در شهر چناران مشهد متولد شد. دوران ابتدایی را در بخش چناران و نوجوانی را در شهر مشهد گذراند و در دانشگاه تهران، در رشته‌ی پزشکی به تحصیل پرداخت. بر طبق ابلاغ وزارت بهداشت در سال ۱۳۳۲ به بخش خمام آمد و نیز مدتی در بندر کیاشهر فعلی و حسن کیاده سابق به خدمت مشغول بود. در سال ۱۳۳۴ ازدواج کرد و صاحب ۵ فرزند شد. اولین مطب خود را در خمام و در سال ۱۳۳۳ به بعد افتتاح نمود و ضمن فعالیت و مشارکت در انجمن های خیریه خمام مشارکت داشته است. مدت ۴ یا ۵ سال ضمن ریاست بهداری مسؤلیت شهرداری خمام را نیز در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ برعهده داشته. وی در خصوص محبوبیت خود در بین عموم مردم خمام می‌گوید: مردم همیشه مرا شرمنده کرده اند و به من محبت دارند ؛ من کاری برای آنها انجام نداده ام. … و آرزو میکند : آرزویی ندارم جز سلامتی و سعادت همه‌ی مردم.
امین چمساز در 21 تیر 1393 چشم از جهان فروبست وبا حضور هزارتن از مردم بخش خمام به خاک سپرده شد.
تندیسی از وی در مقابل میدانی مقابل منزل این پزشک خیر جانمایی گردیده است.


موضوع : پزشکی، دانشنامه
http://khna.ir/1338