خمام - دهستان کته‌سر

دهستان کته‌سر

دهستان کته‌سر در بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸ KHNA87784

دهستان کته‌سر در بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : دهستان‌ها، دانشنامه
http://khna.ir/87784