خمام - دهستان چاپارخانه

دهستان چاپارخانه

دهستان چاپارخانه در بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸ KHNA87783

دهستان چاپارخانه در بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : دهستان‌ها، دانشنامه
http://khna.ir/87783