خمام - حسن اصغری

حسن اصغری

حسن اصغری در سال ۱۳۲۶ در شهر خمام به دنیا آمد. هشت ساله بود که به همراه برادرش به تهران رفت و در محله سرچشمه ساکن شد. از ۱۳۵۵ مقاله‌های مختلفی در نقد ادبی و تاریخی و داستان کوتاه در نشریات مختلف از او منتشر شده است. وی در حال حاضر دبیر شورای تحریریهٔ مجلهٔ ادبی …

دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۳ KHNA3003

حسن اصغری در سال ۱۳۲۶ در شهر خمام به دنیا آمد. هشت ساله بود که به همراه برادرش به تهران رفت و در محله سرچشمه ساکن شد. از ۱۳۵۵ مقاله‌های مختلفی در نقد ادبی و تاریخی و داستان کوتاه در نشریات مختلف از او منتشر شده است. وی در حال حاضر دبیر شورای تحریریهٔ مجلهٔ ادبی کلک است و تاکنون بیش از 20 کتاب منتشر کرده.

 • مجموعه داستان کوتاه :
  • ۱۳۵۵ – خسته‌ها
  • ۱۳۵۶ – میراث خانزاده
  • ۱۳۷۹ – برکهٔ مانداب
  • ۱۳۸۰ – کوهان سیاه و شکوفه‌های بهار نارنج
  • ۱۳۸۰ – عریان‌تر از جنگ
  • ۱۳۸۱ – عاشقی در مقبره
 • داستان بلند و رمان :
  • ۱۳۵۸ – گرگ و میش، داستان بلند
  • ۱۳۶۱ – تلاش، داستان برای نوجوانان
  • ۱۳۸۰ – ول کنید اسب مرا
 • سایر :
  • ۱۳۸۱ – زایش تاریخ، هفت مقاله در تحلیل وقایع انقلاب مشروطه.

موضوع : فرهنگی، هنری، دانشنامه
http://khna.ir/3003