خمام - جنگل فتاتو

جنگل فتاتو

جنگل فتاتو در ۲۶ شهریور سال ۹۹ در دفتر ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی به عنوان اثر ملی طبیعی ثبت شد. این جنگل مرزی به مساحت بیش‌از ۳۲۰ هکتار بخشی‌از آخرین نمونه‌های باقیمانده جنگل‌های هیرکانی از نوع جلگه‌ای و از توسکاستان‏ های قشلاقی حاشیه دریای کاسپین در استان گیلان است.

پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸ KHNA87861

جنگل فتاتو در ۲۶ شهریور سال ۹۹ در دفتر ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی به عنوان اثر ملی طبیعی ثبت شد.
این جنگل مرزی به مساحت بیش‌از ۳۲۰ هکتار بخشی‌از آخرین نمونه‌های باقیمانده جنگل‌های هیرکانی از نوع جلگه‌ای و از توسکاستان‏ های قشلاقی حاشیه دریای کاسپین در استان گیلان است.


موضوع : طبیعی، دانشنامه
http://khna.ir/87861