خمام - تیمور گورگین

تیمور گورگین

وی بعد از درگذشت همسرش در خمام ساکن گشته، که کتابی در خصوص «تاریخ خمام» از جمله آثار در دست انتشار وی به شمار می‌رود.

یکشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۰ KHNA77559

تیمور گورگین ۸۴ ساله، ملغب به «مولای رشتی» می‌باشد که نخستین کارش را سال ۱۳۲۸ به نام «مورچه رشتی» در نشریه چلنگر چاپ کرده است ؛ همچنین ترانه‌ی معروف «بنفشه گل» او را خیلی‌ها شنیده‌اند که ناصر مسعودی آنرا خواند.
او سال‌هاست هوای پر دود و دم تهران را رها کرده و بعد از درگذشت همسرش در خمام ساکن گشته، که کتابی در خصوص «تاریخ خمام» از جمله آثار در دست انتشار وی به شمار می‌رود.


موضوع : فرهنگی، نویسنده، دانشنامه
http://khna.ir/77559