خمام - بهادر نمازی

بهادر نمازی

بهادر نمازی «متولد ۲۵ اردیبهشت ۶۳» کارشناس زبان و ادبیات فارسی، نویسنده نمایشنامه و بازیگر می باشد. عناوین و افتخارات : کسب مقام دوم استان گیلان سال های ۷۷ و ۷۹ کسب مقام اول استان گیلان سال های ۷۸ و ۸۰ کسب مقام سوم کشور در نمایش چگونه بیست ماهی میان ده نفر تقسیم می شود …

دوشنبه، ۲۱ تیر ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۴ KHNA41179

بهادر نمازی «متولد ۲۵ اردیبهشت ۶۳» کارشناس زبان و ادبیات فارسی، نویسنده نمایشنامه و بازیگر می باشد.

 • عناوین و افتخارات :
  • کسب مقام دوم استان گیلان سال های ۷۷ و ۷۹
  • کسب مقام اول استان گیلان سال های ۷۸ و ۸۰
  • کسب مقام سوم کشور در نمایش چگونه بیست ماهی میان ده نفر تقسیم می شود سال ۷۹
  • کسب مقام سوم کشور در نمایش مرگ پایان کبوتر نیست در سال ۸۱
  • بازیگر نمایش کمدی در سال های ۷۹،۸۰،۸۱،۸۲،۹۳،۹۴
  • نویسنده نمایشنامه در سال های ۸۰،۸۱،۹۳

موضوع : هنری، دانشنامه
http://khna.ir/41179