خمام - بخش مرکزی

بخش مرکزی

بخش مرکزی شهرستان خمام از دو دهستان چاپارخانه و کته‌سر تشکیل شده است.

سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸ KHNA87779

بخش مرکزی شهرستان خمام از دو دهستان چاپارخانه و کته‌سر تشکیل شده است.


موضوع : بخش‌ها، دانشنامه
http://khna.ir/87779