خمام - آرش احمدی

آرش احمدی

آرش احمدی‌ مرزدشتی در سال 1360 متولد شد. وی تحصیلات خود را در رشته کارشناسی نمایش با گرایش کارگردانی از دانشگاه آزاد واحد تنکابن به اتمام رساند. از جمله کارهای وی می‌توان به اجراهای عروسک‌گردانی در نمایش “چراغ جادو” به کارگردانی “محمدحسن نجفی” در تنکابن، کارگردانی نمایش “استاد تاران” نوشته “آرتور آدامف” در خمام، کارگردانی …

یکشنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۳ KHNA40201

آرش احمدی‌ مرزدشتی در سال 1360 متولد شد.
وی تحصیلات خود را در رشته کارشناسی نمایش با گرایش کارگردانی از دانشگاه آزاد واحد تنکابن به اتمام رساند.
از جمله کارهای وی می‌توان به اجراهای عروسک‌گردانی در نمایش “چراغ جادو” به کارگردانی “محمدحسن نجفی” در تنکابن، کارگردانی نمایش “استاد تاران” نوشته “آرتور آدامف” در خمام، کارگردانی نمایش “تا صبح وقت داری” نوشته “امین کریمی” در ‌تنکابن، بازی در نمایش “پرده‌ برداری” به کارگردانی “غلامرضا (فرشاد) یاری” در رشت و کارگردانی نمایش “خودکشی” نوشته “آنتوان چخوف” در خمام اشاره کرد.


موضوع : هنری، دانشنامه
http://khna.ir/40201