علامت تجاری


لوگوی خمام‌نیوز برگرفته از نام این‌پایگاه خبری محلی به فارسی می‌باشد که نسخه اولیه آن توسط نیما صابری در سال ۱۳۹۱ طراحی شده است. این‌لوگو یکبار در سال ۱۳۹۸ و یکبار دیگر در سال ۱۴۰۰ بازطراحی شده و دستخوش تغییر قرار گرفته است.
از علامت تجاری مذکور در وب‌سایت، صفحات اجتماعی، ویدیوها و تصاویر منتشر شده از سوی خمام‌نیوز استفاده می‌گردد.