برچسب : چوکای


با قراردادی یکساله ؛

حافظ یعقوبی به چوکای تالش پیوست

مدافع سابق تیم ویستاتوربین پس‌از شرکت در تمرینات چوکای تالش با تصمیم محمد نصرتی طی قراردادی یکساله به قلعه عقاب‌ها پیوست.