برچسب : هفته دولت


خیز دولتی‌ها برای افتتاح طرح‌های عمرانی

4 طرح عمرانی ساختمان دهیاری روستای جیرسر چوکام، کارخانه برنجکوبی در فومن محله‌ی شیجان، راه روستایی در توکسر شیجان و بوستان ملت در روستای تیسیه به بهره برداری رسید.