برچسب : میدان ولیعصر


ظهر است، لامپ اضافه خاموش!

بعد از خاموشی‌های متعدد در میدان ولیعصر، حال نوبت به روشنایی بی‌مورد این میدان در ساعت 12 ظهر رسیده است!