برچسب : فرجی


محمدرضا فرجی عنوان کرد :

تمام سرمایه‌گذاری آینده‌ی ما بر روی فرزندان کشورمان خواهد بود

این خیر مدرسه‌ساز هدف خود از ساخت مدرسه را افزایش سطح سواد دانش‌آموزان عنوان نمود.