برچسب : ارشیا


به‌مدت ۳ سال؛

ارشیا مقدسی به ملوان پیوست

ارشیا مقدسی با عقد قراردادی ۳ ساله به نوجوانان ملوان بندرانزلی پیوست.