برچسب : اداره ی گاز


قطع کوتاه‌مدت و آزمایشی گاز کوچه‌ی منتظری به دلیل انجام تعمیرات

گاز شهری کوچه‌ی منتظری خمام به دلیل انجام پاره‌ای تعمیرات بصورت آزمایشی (برای چند ساعت) قطع خواهد شد.