برچسب : آموزش و پرورش


جلسه تقدیر و تشکر از زنان سرپرست خانوار

جلسه تقدیر و تشکر از زنان فرهنگی سرپرست خانوار اداره آموزش و پرورش منطقه خمام با حضور ریاست اداره آموزش و پرورش …

جلسه ستاد غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان منطقه خمام

جلسه ستاد غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، صبح روز پنجشنبه 4 خرداد در محل کار معاون پرورشی و تربیت بدنی تشکیل گردید …