مسابقات فوتسال جام رمضان ۹۵


آخرین تغییرات در جدول و نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان سالن تختی خمام …


  • پنجشنبه ۳ تیر : لوازم بهداشتی ساختمان سینا  – کبابی عشقی / ساعت : ۲۲:۳۰
  • پنجشنبه ۳ تیر : کارواش جزیره(موبایل شهر) – کلید سازی معلم رشت / ساعت : ۲۳:۱۵

نتایج بازی‌های انجام شده در مرحله‌ی نیمه نهایی :

تاریختیمنتیجهتیمتوضیح
2 تیرلوازم بهداشتی ساختمان سینا 11کلید سازی معلم رشتکلید سازی معلم رشت در ضربات پنالتی به برتری رسید
2 تیرکارواش جزیره(موبایل شهر)10کبابی عشقی-

نتایج بازی‌های انجام شده در مرحله‌ی یک چهارم نهایی :

تاریختیمنتیجهتیمتوضیح
1 تیرکبابی عشقی11برنج خان عموکبابی عشقی در ضربات پنالتی به برتری رسید
1 تیرکارواش جزیره(موبایل شهر)10برق خزر گیلان-
1 تیربوتیک 700لوازم بهداشتی ساختمان سینا لوازم بهداشتی ساختمان سینا در ضربات پنالتی به برتری رسید
1 تیرآهن‌آلات موسوی00کلید سازی معلم رشتکلید سازی معلم رشت در ضربات پنالتی به برتری رسید

نتایج بازی‌های انجام شده در مرحله‌ی یک هشتم نهایی :

تاریختیمنتیجهتیمتوضیح
31 خردادکبابی بهزاد00 برق خزر گیلان برق خزر گیلان در ضربات پنالتی به برتری رسید
31 خردادکبابی عشقی00شهید روحی (۱)کبابی عشقی در ضربات پنالتی به برتری رسید
30 خردادکارواش جزیره(موبایل شهر)30قالیشویی نواب -
30 خردادکبابی عشقی10شهید روحی (۲)-
30 خردادخمام نیوز03لوازم بهداشتی ساختمان سینا -
30 خردادبوتیک ۷00آرسام خمام بوتیک 7 در ضربات پنالتی 2 بر 1 به برتری رسید
30 خردادکلید سازی معلم رشت31پلاسکوی میلاد-
29 خردادباشگاه وارش04آهن‌ آلات موسوی-
29 خردادمسئولین خمام01شهید روحی(۱)-
29 خرداددرب اتوماتیک نعیمی00برنج خان‎‌عموبرنج خان‎‌عمو در ضربات پنالتی به برتری رسید

نتایج بازی‌های انجام شده در دور مقدماتی :

تاریختیمنتیجهتیمتوضیح
29 خردادآرسام30 پلاسکوی میلاد-
29 خردادکبابی عشقی10مشاور املاک معین-
28 خردادآرسام10دهیاری سوقه خشکبیجار-
28 خرداد کلید سازی معلم رشت10برق خزر گیلان-
28 خردادنیروی انتظامی خمام03قالیشویی نواب خشکبیجار-
28 خردادبرنج خان‌عمو10درب اتوماتیک نعیمی
28 خردادکبابی عشقی02کبابی عمو بهزاد
۲۷ خردادبوتیک ۷01لوازم بهداشتی ساختمان سینا-
۲۷ خردادنیروی انتظامی خمام02خمام نیوز -
۲۷ خردادکلید سازی معلم رشت40تازه‌آباد خواچکین-
۲۷ خردادپلاسکوی میلاد30دهیاری سوقه خشکبیجار -
۲۷ خردادشیشه و آینه پذیرایی22برنج خان‌عموشیشه و آینه پذیرایی در ضربات پنالتی به برتری رسید
26 خرداد تازه‌آباد خواچکین 00برق خزر گیلان برق خزر گیلان در ضربات پنالتی به برتری رسید
26 خردادشیشه و آینه پذیرایی02درب اتوماتیک نعیمی-
26 خردادفروشگاه ابزار یراق رضا00بوتیک 7بوتیک 7 در ضربات پنالتی به برتری رسید
26 خردادکبابی عمو بهزاد00مشاور املاک معین مشاور املاک معین در ضربات پنالتی به برتری رسید
25 خردادخمام نیوز00قالیشویی نواب خشکبیجارقالیشویی نواب خشکبیجار در ضربات پنالتی به برتری رسید
25 خردادشهید روحی (2)00کارواش جزیره (موبایل شهر)شهید روحی (2) در ضربات پنالتی به برتری رسید
25 خردادمسئولین خمام10باشگاه وارش-
25 خردادشهید روحی (۱)12آهن‌آلات موسوی-
25 خردادفروشگاه ابزار یراق رضا01لوازم بهداشتی ساختمان سینا-

جدول گروه ۱

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1آهن آلات موسوی11----1+3
2شهید روحی (1)1--1--1--
3شهید نقدی کلاچاهانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصراف

جدول گروه ۲

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1مسئولین خمام11--1-1+3
2باشگاه وارش1--1-11--
3ژاندارمری رشتانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصراف

جدول گروه ۳

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1لوازم بهداشتی ساختمان سینا22--2-2+6
2بوتیک 72-11-11-1
3فروشگاه ابزار یراق رضا2-11-11-1

جدول گروه ۴

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1قالیشویی نواب خشکبیجار211-3-3+4
2خمام نیوز211-2-2+4
3نیروی انتظامی خمام2--2-25--

جدول گروه ۵

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1شهید روحی (2)1-1----1
2کارواش جزیره(موبایل شهر)1-1----1
3شهدای اشکیکانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصراف

جدول گروه ۶

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1کلید سازی معلم رشت22--5-5+6
2برق خزر گیلان2-11-11-1
3تازه‌آباد خواچکین2-11-44-1

جدول گروه ۷

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1آرسام22--4-4+6
2پلاسکوی میلاد21-13303
3دهیاری سوقه خشکبیجار2--2-44--

جدول گروه ۸

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1کبابی عمو بهزاد211-2-2+4
2کبابی عشقی21-1121-3
3مشاور املاک معین2-11-11-1

جدول گروه ۹

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1برنج خان‌عمو211-321+4
2درب اتوماتیک نعیمی21-1211+3
3شیشه و آینه پذیرایی2-11242-3