مسابقات فوتسال جام رمضان 94


آخرین تغییرات در جدول و همچنین نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان سالن تختی خمام …

 • «آهن‌آلات موسوی» قهرمان این دوره از مسابقات شد


  نتایج بازی‌های انجام شده فینال و رده‌بندی :

  تاریختیمنتیجهتیمتوضیح
  26 تیرشهید راستی00آهن‌آلات موسویآهن‌آلات موسوی در ضربات پنالتی به برتری رسید
  26 تیربلور نشکن حمید03فروشگاه ابزار یراق رضانتیجه این بازی به دلیل استفاده از دو بازیکن غیر مجاز 3 بر 0 به نفع فروشگاه ابزار یراق رضا شد

  نتایج بازی‌های انجام شده در مرحله‌ی نیمه‌نهایی :

  تاریختیمنتیجهتیمتوضیح
  22 تیرشهید راستی11بلور نشکن حمیدشهید راستی در ضربات پنالتی به برتری رسید
  22 تیرآهن‌آلات موسوی11فروشگاه ابزار یراق رضاآهن‌آلات موسوی در ضربات پنالتی به برتری رسید

  نتایج بازی‌های انجام شده در مرحله‌ی یک چهارم نهایی :

  تاریختیمنتیجهتیمتوضیح
  21 تیرشهید راستی10 بیلیارد مهبد-
  21 تیرفروشگاه ابزار یراق رضا11فروشگاه آریافروشگاه ابزار یراق رضا در ضربات پنالتی به برتری رسید
  21 تیرآهن‌آلات موسوی00تالار فرزامآهن‌آلات موسوی در ضربات پنالتی به برتری رسید
  21 تیربلور نشکن حمید41کبابی عشقی-

  نتایج بازی‌های انجام شده در مرحله‌ی یک هشتم نهایی :

  تاریختیمنتیجهتیمتوضیح
  20 تیرداماش 12بیلیارد مهبد-
  20 تیرپارچه‌سرای علی‌آبادی03شهید راستی-
  20 تیردهیاری راسته‌کنار 11فروشگاه آریافروشگاه آریا در ضربات پنالتی به برتری رسید
  20 تیربلور نشکن حمید20شایان خمام-
  19 تیرتالار فرزام00آرشتالار فرزام در ضربات پنالتی به برتری رسید
  19 تیرکارواش جزیره 12فروشگاه ابزار یراق رضا-
  19 تیرشهید نقدی کلاچاه02آهن‌آلات موسوی-
  19 تیرشهید کنعانی01کبابی عشقی-

  نتایج بازی‌های انجام شده در مرحله‌ی یک شانزدهم نهایی :

  تاریختیمنتیجهتیمتوضیح
  15 تیرشهدای سوقه خشکبیجار03کارواش جزیره-
  15 تیرپارچه‌سرای رنجبر00آرشآرش در ضربات پنالتی به برتری رسید
  15 تیرپارچه‌سرای علی‌آبادی00آهنگری سیدپارچه‌سرای علی‌آبادی در ضربات پنالتی به برتری رسید
  15 تیرهلال احمر رشت02شهید کنعانی-
  15 تیراداره برق خمام 01داماش-
  13 تیردهیاری راسته‌کنار41شهید امدادی-
  13 تیردهیاری خواچکین 00تالار فرزام تالار فرزام در ضربات پنالتی به برتری رسید
  13 تیرشهید فانی00کبابی عشقیکبابی عشقی در ضربات پنالتی به برتری رسید
  13 تیرتازه‌آباد خواچکین00 بیلیارد مهبد بیلیارد مهبد در ضربات پنالتی به برتری رسید
  13 تیرشایان خمام 00دهیاری فشتکهشایان خمام در ضربات پنالتی به برتری رسید
  12 تیرآهن‌آلات موسوی11لشت نشاءآهن‌آلات موسوی در ضربات پنالتی به برتری رسید
  12 تیرشهدای تسیه23 بلور نشکن حمید-
  12 تیرچمن مصنوعی پهلوان رضا01فروشگاه ابزار یراق رضا-
  12 تیرکلیدسازی معلم01فروشگاه آریا -
  12 تیرشهید نقدی کلاچاه10زنده‌یاد سجاد-
  12 تیرشهید راستی11 بهداشتی ساختمان سینا شهید راستی در ضربات پنالتی به برتری رسید

  جدول گروه 1

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1دهیاری خواچکین211-202+4
  2دهیاری فشتکه2-2-1102
  3ژاندارمری رشت2-11132-1

  جدول گروه 2

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1پارچه سرای رنجبر1-1-111+1
  2بلور نشکن حمید1-1-111+1
  3مطبوعاتی رنجبرانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصراف

  جدول گروه ۳

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1شهید نقدی کلاچاه2110101+4
  2کبابی عشقی21-11103
  3شهدای اشکیک2-11011-1

  جدول گروه 4

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1آهن آلات موسوی211-211+4
  2شهید کنعانی21-1312+3
  3میوه یخی خمام2-11143-1

  جدول گروه 5

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1دهیاری راسته‌کنار211-312+4
  2بیلیارد مهبد21-12203
  3وارش2-11132-1

  جدول گروه 6

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1کلید سازی معلم رشت11--514+3
  2داماش1--1154-0
  3شهدای جیرسر باقر‌خالهانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصراف

  جدول گروه 7

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1شهدای سوقه خشکبیجار2-2-0002
  2بهداشتی ساختمان سینا2-2-0002
  3آقا سیدعلی بسیج للـه‌کا2-2-0002

  جدول گروه 8

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1چمن مصنوعی پهلوان رضا22--413+6
  2آهنگری سید21-1231-3
  3دکوراسیون داخلی افرا2--2-22-0

  جدول گروه 9

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1پارچه‌سرای علی‌آبادی211-413+4
  2فروشگاه ابزار یراق رضا21-1352-3
  3وحدت رشت2-11341-1

  جدول گروه 10

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1شهید راستی211-1-1+4
  2کارواش جزیره2-200002
  3دهیاری مرزدشت2-11011-1

  جدول گروه 11

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1اداره برق خمام11--1-1+3
  2فروشگاه آریا چوکام1--1-11-0
  3قالیشویی نوابانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصراف

  جدول گروه 12

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1تازه‌آباد خواچکین211-211+4
  2شهید امدادی خشکبیجار2-2-1102
  3خمام‌نیوز2-11011-1

  جدول گروه 13

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1هلال احمر رشت11--413+3
  2لشت نشاء1--1143-0
  3یاران خشکبیجارانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصرافانصراف

  جدول گروه 14

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1شهید فانی22--505+6
  2زنده‌یاد سجاد21-1242-3
  3دهیاری خواچکین ب2--2143-0

  جدول گروه 15

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1شهدای تیسه22--413+6
  2آرش21-1321+3
  3میلاد اسپرت2--2154-0

  جدول گروه 16

  ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
  1شایان خمام11--2-2+3
  2تالار فرزام1--1-22-0
  3---------

  جدول قطعی‌های احتمالی برق خمام / دوشنبه، ۲۹ مرداد

  گروهپست توزیعمحدودهقطع اصلیقطع پشتیبان
  دخمامبلوار معلم (لاین اداره گاز)، برمچه، کهنه‌خواچکین، کارخانه شهد، خیابان بوعلی، خیابان بهشتی، خیابان مولوی، خیابان راستی، خیابان فرهنگ، خیابان چمساز9 الی 1115 الی 17
  بکمربندیفتاتو، طالکام، کویشا، مرزدشت، تیسیه، میدان ولیعصر تا انتهای کلاچاه دوم، جاده جعفرآباد تا اشمنان‌طالم13 الی 15-
  جچینی‌سازیاشکیک، باقرخاله، مصردشت15 الی 1719 الی 21
  زپوششروستای بیج17 الی 199 الی 11
  الففشتکهفشتکه اول، فشتکه دوم، غلامرضا باغ، چاپارخانه، کاچا، پیرده، اسلام‌محله، گورابجیرصحرا، کوچه سعادت، میدان شورا، خیابان پاسداران، خیابان مطهری، محدوده‌ی گرمابه موسوی19 الی 2111 الی 13
  وچوکامبلوار معلم (لاین شهرداری)، کوچه حافظ، کوچه بسیج، راسته‌کنار، شیجان، توکسر شیجان، دهنه‌سر شیجان، جیرسر، تازه‌آباد خواچکین، بقعه باباحسن، بالامحله چوکام، فرشکی، میانکل، خیابان تختی21 الی 2313 الی 15
  وزیباکنارجفرود بالا21 الی 2313 الی 15