آرشیو : محاسبات ذهنی


محمد و حامد جعفرپور ؛

درخشش فراگیران خمامی در مسابقات بین‌المللی محاسبات ذهنی با چرتکه

نوزدهمین دوره از مسابقات بین‌المللی محاسبات ذهنی با چرتکه امروز در تایلند خاتمه یافت.

با حضور ۳۸۸ فراگیر برگزار شد ؛

درخشش محمد و حامد جعفرپور در مسابقات ملی محاسبات ذهنی با چرتکه

هفتمین دوره از مسابقات ملی محاسبات ذهنی با چرتکه با حضور ۳۸۸ فراگیر از ۶۷ شهر در تهران خاتمه یافت.