آرشیو : جیت کان دو


با حضور ۶۰ هنرجو ؛

دوازدهمین دوره از استاژ «جیت کان دو» گیلان در خمام برگزار شد

دوازدهمین دوره از استاژ ورزش جیت کان دو «یین یانگ دو» استان گیلان روز گذشته با حضور ۶۰ هنرجو در سالن شهدا خمام برگزار شد.