آرشیو : مشاوران شورا


در اولین جلسه‌ی مجمع مشاوران ؛

مشاوران شورای اسلامی شهر خمام در کمیته‌های مطروحه ساماندهی شدند

اولین جلسه‌ با مشاوران این شورا با حضور 24 مشاور میهمان برگزار شد.