آرشیو : مسمومیت


مدیرکل پزشکی قانونی گیلان :

پرونده پزشکی قانونی برای کودکان تشکیل‌شد

رییس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی ۱۷ شهریور رشت از ارجاع اجساد متوفایان به پزشکی قانونی گیلان خبر داد و گفت : با عنایت به موارد فوق، در همان ابتدا موضوع به کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مرکز بهداشت استان منعکس و اجساد نیز جهت تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارسال شدند.

یک فرد مطلع خبر داد :

مرگ ۲ کودک در پی مسمومیت غذایی

یک فرد مطلع از مرگ ۲ کودک در خمام بر اثر مسمومیت غذایی خبر داد.