آرشیو : اهدا عضو


به علت مرگ مغزی ؛

اعضای بدن پدر ۵۳ ساله به ۳ بیمار نیازمند اهدا شد‎

اعضای بدن زنده‌یاد «صفر ربوسه» به بیماران نیازمند اهدا شد.

ویدئو /

اعضای بدن کودک ۵ ساله خمامی به بیماران نیازمند اهدا شد

اعضای بدن فاطمه احمدی «کودک 5 ساله‌ی خمامی» که بر اثر تشنج دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش به بیماران نیازمند اهدا شد.

به علت مرگ مغزی ؛

اعضای بدن جوان 31 ساله کته‌سری به 3 بیمار نیازمند اهدا شد‎

اعضای بدن زنده یاد «علیرضا نژادصالحی» به نیازمندان اهدا شد.