آرشیو : منابع طبیعی


کارشناس منابع طبیعی خبر داد :

دستور دادستان درخصوص رفع تصرف در جنگل فتاتو

کارشناس فنی یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی استان گیلان از دستور دادستان شهرستان خمام برای رفع تصرف در جنگل ملی فتاتو خبر داد.

از ابتدای سال تاکنون، در محدوده شیجان ؛

بیش‌از ۳۱ هزار مترمربع از زمین‌های ملی رفع تصرف شد

مهدی پورمیرزایی، گفت : متصرفان زمین‌ها را محصور کرده و قصد داشتند ساختمان ساخته یا برای کاشت صیفی‌جات استفاده کنند.