آرشیو : بسیج ورزشکاران


در مراسم سومین روز از شهادت ؛

ورزشکاران خمامی به عزاداری پرداختند

کانون بسیج ورزشکاران خمام در قالب یک دسته‌ی عزاداری به سوگواری پرداختند.

تقدیر از مسئولین هیئت‌های ورزشی بخش خمام توسط بسیج ورزشکاران

از مسئولین هیئت‌های ورزشی بخش خمام توسط بسیج ورزشکاران و اداره‌ی ورزش و جوانان تقدیر شد.