آرشیو : نشریات


توسط کانون امام رضا (ع) ؛

پانزدهمین شماره از نشریه رواق هشتم منتشر شد

پانزدهمین شماره از نشریه رواق هشتم به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی کانون فرهنگی تبلیغی امام رضا (ع) خمام منتشر شد.