آرشیو : بیمه


مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی گیلان:

۳ هزار خانوار خمامی در عضویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان هستند

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گیلان از عضویت ۳ هزار خانوار خمامی در این‌صندوق بیمه خبر داد.

مسوول واحد مشارکت کمیته امداد :

مسکن مددجویان کمیته امداد تحت پوشش بیمه‌ی حوادث می‌باشد / خسارت وارده در خصوص حریق اخیر توسط بیمه پرداخت می‌گردد

به گفته‌ی مصطفی زاهدمقدم، مسکن و اثاثیه‌ی منزل مددجویان کمیته امداد در سراسر کشور تحت پوشش بیمه‌ی حوادث می‌باشد.

بخشدار خمام خبر داد :

1594 خانوار از 3 دهستان بخش خمام تحت پوشش بیمه‌ی اجتماعی هستند

تاکنون 1594 خانوار از 3 دهستان بخش خمام از سال 1384 تاکنون تحت پوشش بیمه‌ی اجتماعی قرار گرفته‌اند.