آرشیو : معلمان


دیسک کمر مانع تدریس نشد /

معلم خمامی درازکشیده به دانش‌آموزان تدریس می‌کند!

معلم پایه اول و دوم مدرسه شهید صدوقی کلاچاه دوم، مدتی‌است که به‌دلیل عارضه دیسک کمر زمین‌گیر شده و قادر به راه‌رفتن یا حتی نشستن نبوده، اما با کمک خانواده‌اش در کلاس حاضر می‌شود تا در بستری از درد تعلیم علم کرده و مشق عشق و ایثار در دفتر ۱۱ دانش‌آموز دختر و پسر حک کند.