آرشیو : سواد آموزی


رئیس آموزش و پرورش خمام خبر داد :

نرخ باسوادی در بخش خمام به ۹۹/۸ درصد رسیده است

به گفته‌ی محمود کنعانی، خمام از مناطق برتر در حوزه‌ی سواد آموزی است.

طی دیداری به مناسبت هفته سواد آموزی مطرح شد ؛

پیشرفت بخش خمام در بحث جذب و ساماندهی افراد بی‌سواد

به گفته‌ی رئیس آموزش و پرورش خمام، بخش خمام امسال جهش خوبی در مقوله‌ی سوادآموزی در مقایسه با سال ۹۴ داشته است.