آرشیو : فراخوان


برگزاری آزمون غیر حضوری مهارتهای بدو انتصاب مدیران (تکمیلی)

آزمون غیر حضوری “مهارتهای بدو انتصاب مدیران” در تاریخ 27 بهمن 1390 برگزار خواهد شد …