آرشیو : معرفی سایت


برای خلیج فارس دیوار نوشته بنویسید!

وبسایت “خلیج فارس برای همیشه” با نام لاتین PersianGulf4Ever راه اندازی شد. این وبسایت در واقع یک دیوار مجازی برای ثبت یادداشت …