خمام - زمان ثبت‌نام و درخواست مرحله‌ی دوم یارانه «20 تا 31 فروردین» اعلام شد

زمان ثبت‌نام و درخواست مرحله‌ی دوم یارانه «20 تا 31 فروردین» اعلام شد

زمان ثبت نام متقاضیان دریافت مرحله دوم یارانه نقدی از 20 تا آخر فرودین اعلام شد.

سه شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۳ - ۲:۰۱ KHNA14108

13910202000601_PhotoAثبت نام از سرپرستان متقاضی و نیازمند یارانه نقدی در سال 93 به‌طور همزمان از 20 فروردین ماه جاری در سراسر کشور و از طریق سایت رفاهی به آدرس www.refahi.ir آغاز می‌شود. براساس برنامه اعلام شده، ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «صفر» است از صبح روز 20 فروردین ماه جاری، به طور همزمان در سراسر کشور و از طریق سایت اعلام شده یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دفاتر پستی و فناوری اطلاعات روستایی انجام می‌شود. همچنین سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «یک» است نیز باید در روز دوم ثبت نام یعنی 21 فروردین ماه جاری اقدام به نام نویسی کنند. سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی به ترتیب در روزهای بعد با عدد سمت راست شماره کارت ملی «دو» در روز 22 فروردین، عدد «سه» در روز 23 فروردین، عدد «چهار» در روز 24 فروردین، عدد «پنج» در روز 25 فروردین، عدد «شش» در روز 26 فروردین، عدد «هفت» در روز 27 فروردین، عدد «هشت» در روز 28 فروردین و در نهایت عدد «9» در روز 29 فروردین ماه جاری انجام خواهد شد. همچنین روزهای 30 و 31 فروردین ماه جاری به ثبت نام از سرپرستان خانوارهای متقاضی یارانه نقدی تعلق دارد که در طی 10 روز قبل به هر دلیل موفق به ثبت نام نشده‌اند.

 • عدد سمت راست کارت ملی / زمان ثبت‌نام :
  • عدد 0 / 20 فروردین
  • عدد 1 / 21 فروردین
  • عدد 2 / 22 فروردین
  • عدد 3 / 23 فروردین
  • عدد 4 / 24 فروردین
  • عدد 5 / 25 فروردین
  • عدد 6 / 26 فروردین
  • عدد 7 / 27 فروردین
  • عدد 8 / 28 فروردین
  • عدد 9 / 29 فروردین
  • جاماندگان / 30 و 31 فروردین

موضوع : یارانه
http://khna.ir/14108

دیدگاه شما چیست ؟!

امکان ثبت دیدگاه غیرفعال است.