آرشیو : تعزیرات


مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد :

اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی خمام

با اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، طرح نظارت بر واحدهای صنفی در سطح شهرستان تشدید یافته است.