خمام - یحیی صادقی مقدم

یحیی صادقی مقدم

یحیی صادقی مقدم هنرمند بسیجی و بازیگر نقش مشت رجب خود را اصالتا اهل چوکام خمام و ساکن رشت معرفی و آغاز کار هنری خود را از سال ۱۳۴۷عنوان کرد. وی افزود: ۴۰ سال سابقه کار هنری در تئاتر، سینما و تلویزیون دارم. ابتدا در تئاتر فعالیت داشتم و در سال ۱۳۶۲وارد تلویزیون شدم. کار …

پنج شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۶ KHNA5294

یحیی صادقی مقدم هنرمند بسیجی و بازیگر نقش مشت رجب خود را اصالتا اهل چوکام خمام و ساکن رشت معرفی و آغاز کار هنری خود را از سال ۱۳۴۷عنوان کرد. وی افزود: ۴۰ سال سابقه کار هنری در تئاتر، سینما و تلویزیون دارم. ابتدا در تئاتر فعالیت داشتم و در سال ۱۳۶۲وارد تلویزیون شدم. کار خود را از برنامه های آموزش کشاورزی به عنوان آقا مشت رجب شروع کردم. ۷۰۰برنامه تلویزیونی و چند کار سینمایی در کارنامه فعالیت هنری ام دارم. وی بسیج را خلاصه چهار کلمه ی «نام خدا، سرعت بخشیدن به کارها، یاری دادن و جهادی بودن دانست و گفت: من بسیجی وار زندگی کردن را الگوی خود قرار داده ام و در کنار برادران بسیجی خود مشغول انجام وظیفه هستم. صادقی مقدم در پاسخ به سوالی در مورد نقش هنرمندان بسیجی در تثبیت فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی اظهار کرد: هنرمندان در جایگاه خود باید با زبان گویای هنر و رفتارخود معنای واقعی بسیج را به مردم القا کنند و بدین وسیله به اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی کمک کنند.


موضوع : هنری، دانشنامه
http://khna.ir/5294